KeyGlockVEVO
KeyGlockVEVO
  • 46
  • 114 193 823
  • تاريخ الانضمام 2017/08/29


فيديو
Key Glock - Mr. Glock (Official Video)
Key Glock - Mr. Glock (Official Video)
2 أيام قبل
Listen to the single "Mr. Glock". Out now! Stream: Empire.lnk.to/MrGlockYo #KeyGlock #MrGlock #PaperRouteEMPIRE Official music video by Key Glock performing "Mr. Glock" (Official Video) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/33kSe7
Key Glock - Mr. Glock (Audio)
Key Glock - Mr. Glock (Audio)
4 أيام قبل
Listen to the single "Mr. Glock". Out now! Stream: Empire.lnk.to/MrGlockYo #KeyGlock #MrGlock #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock performing Mr. Glock (Audio) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/fqniY4
Key Glock - Look At They Face (Official Video)
Key Glock - Look At They Face (Official Video)
6 أيام قبل
Listen to the single "Look At They Face". Out now! Stream: Empire.lnk.to/LATFYo #KeyGlock #LookAtTheyFace #PaperRouteEMPIRE Official music video by Key Glock performing "Look At They Face" (Official Video) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/cqjPWE
Key Glock - Look At They Face (Audio)
Key Glock - Look At They Face (Audio)
13 أيام قبل
Listen to the single "Look At They Face". Out now! Stream: Empire.lnk.to/LATFYo #KeyGlock #LookAtTheyFace #PaperRouteEMPIRE Official Audio by Key Glock performing "Look At They Face" (Audio) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/723lVk
Key Glock - Like Key (Official Video)
Key Glock - Like Key (Official Video)
3 أشهر قبل
From the album "Dum and Dummer". Out now! Stream: Empire.lnk.to/dummerYo #KeyGlock #LikeKey #PaperRouteEMPIRE Official Music Video by Key Glock performing "Like Key" © 2019 Paper Route EMPIRE vevo.ly/M3MSrA
Key Glock - Monster (Official Video)
Key Glock - Monster (Official Video)
4 أشهر قبل
From the album "Dum and Dummer". Out now! Stream: empire.lnk.to/dummerYo #KeyGlock #DumAndDummer #PaperRouteEmpire Official Music Video by Key Glock performing Monster © 2019 Paper Route Empire vevo.ly/zy62Mg
Key Glock - WYD (Official Video)
Key Glock - WYD (Official Video)
6 أشهر قبل
Music video by Key Glock performing WYD (Official Video). 2019 Paper Route Empire vevo.ly/LShJ5j
Key Glock - Yea!! (Official Video)
Key Glock - Yea!! (Official Video)
9 أشهر قبل
Download the album, "GLOCKOMA". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Official music video by Key Glock performing Yea!!. © 2019 Paper Route Empire vevo.ly/GHE6F9
Key Glock - Dope (Official Video)
Key Glock - Dope (Official Video)
سنوات قبل
Download the album "Glockoma". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Glockoma Music video by Key Glock performing Dope. 2018 Paper Route Empire vevo.ly/co4JIh
Key Glock - Since 6ix (Official Video)
Key Glock - Since 6ix (Official Video)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Official music video by Key Glock performing Since 6ix. © 2018 Paper Route Empire vevo.ly/Gwj2qI
Key Glock - Live In Naptown
Key Glock - Live In Naptown
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Official video by Key Glock - Live In Naptown. © 2018 Paper Route Empire vevo.ly/mDvpoj
Key Glock - Life Is Great (Official Audio)
Key Glock - Life Is Great (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Life Is Great (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #LifeIsGreat #Vevo
Key Glock - Clowns (Official Audio)
Key Glock - Clowns (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Clowns (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Clowns #Vevo
Key Glock - Prime (Audio)
Key Glock - Prime (Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Prime (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/XKVsPt
Key Glock - Dope (Official Audio)
Key Glock - Dope (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Dope (Audio). 2018 Paper Route Empire #keyGlock #Dope #Vevo
Key Glock - Talk My Shit (Audio)
Key Glock - Talk My Shit (Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Talk My Shit (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/In9e6X
Key Glock - Once Upon a Time (Audio)
Key Glock - Once Upon a Time (Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Once Upon a Time (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/OR51pB
Key Glock - Bottom of the Pot (Official Audio)
Key Glock - Bottom of the Pot (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Bottom of the Pot (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #BottomofthePot #Vevo
Key Glock - Maybach (Official Audio)
Key Glock - Maybach (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Maybach (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Maybach #Vevo
Key Glock - Crazy (Audio)
Key Glock - Crazy (Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Crazy (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/IxckAm
Key Glock - Gang Shit No Lame Shit (Official Audio)
Key Glock - Gang Shit No Lame Shit (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Gang Shit No Lame Shit (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #GangShitNoLameShit #Vevo
Key Glock - Blessed (Audio)
Key Glock - Blessed (Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Blessed (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/eXlBKu
Key Glock - Walking Ticket (Official Audio)
Key Glock - Walking Ticket (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Walking Ticket (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #WalkingTicket #Vevo
Key Glock - Since 6ix (Official Audio)
Key Glock - Since 6ix (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Since 6ix (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Since6ix #Vevo
Key Glock - Yea!! (Official Audio)
Key Glock - Yea!! (Official Audio)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Download the single: EMPIRE.lnk.to/YeaYo Music video by Key Glock performing Yea!! (Audio). © 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Yea!! #Vevo
Key Glock - Big Glock (Official Video)
Key Glock - Big Glock (Official Video)
سنوات قبل
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Big Glock (Official Video). © 2018 Paper Route Empire vevo.ly/S0gCgG
Key Glock - Who Run It Freestyle (Audio)
Key Glock - Who Run It Freestyle (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Who Run It Freestyle (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/7FcLqM
Key Glock - Racks Today (Bonus Track) (Audio)
Key Glock - Racks Today (Bonus Track) (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Racks Today (Bonus Track) (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/3zoCpw
Key Glock - Shun Kemp (Audio)
Key Glock - Shun Kemp (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Shun Kemp (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/Aj4f7L
Key Glock - Big Glock (Audio)
Key Glock - Big Glock (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Big Glock (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/v1s9kz
Key Glock - How I Live (Audio)
Key Glock - How I Live (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing How I Live (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/eWPFJs
Key Glock - Hot (Audio)
Key Glock - Hot (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Hot (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/MW7Rkl
Key Glock - Russian Cream (Official Audio)
Key Glock - Russian Cream (Official Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Russian Cream (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock #KeyGlock #RussianCream #Vevo
Key Glock - That's Nothing (Audio)
Key Glock - That's Nothing (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing That's Nothing (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/wNkxEA
Key Glock - Nono (Audio)
Key Glock - Nono (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Nono (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/B69Xns
Key Glock - Count Up (Audio)
Key Glock - Count Up (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Count Up (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/iuvdJT
Key Glock - Ball (Audio)
Key Glock - Ball (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Ball (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/13NR77
Key Glock - Cocky (Official Audio)
Key Glock - Cocky (Official Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Cocky (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock #KeyGlock #Cocky #Vevo
Key Glock - No Cap (Audio)
Key Glock - No Cap (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing No Cap (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/1uzANK
Key Glock - All I Kno Is Trap (Audio)
Key Glock - All I Kno Is Trap (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing All I Kno Is Trap (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/HIXa0v
Key Glock - Ya Know (Audio)
Key Glock - Ya Know (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Ya Know (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/URIO1q
Key Glock - Feeling Myself (Audio)
Key Glock - Feeling Myself (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Feeling Myself (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/ZLMjZv
Key Glock - Bad to the Bone (Audio)
Key Glock - Bad to the Bone (Audio)
سنوات قبل
Music video by Key Glock performing Bad to the Bone (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/0PEEVm
Key Glock - All I Know Is Trap (Official Video)
Key Glock - All I Know Is Trap (Official Video)
2 سنوات قبل
Glock Bond iTunes: itunes.apple.com/us/album/glock-bond/1339428609?uo=4&at=1001l3Iq&ct=888915545256&app=itunes Spotify: open.spotify.com/album/1J4REuUZfX1OjjQhi9whzA Google Play: play.google.com/store/music/album/Key_Glock_Glock_Bond?id=Bnf5p7nnmyauyws73jpid5d3yne&PAffiliateID=1101l3z7&PCamRefID=888915545256 Music video by Key Glock performing All I Know Is Trap. 2018 Paper Route Empire / Key Glock #KeyGlock #AllIKnowIsTrap #Vevo
Key Glock - On My Soul (Official Video)
Key Glock - On My Soul (Official Video)
2 سنوات قبل
Music video by Key Glock performing On My Soul. 2017 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/SWx3RC #KeyGlock #OnMySoul #Vevo
Key Glock - Everyday (Official Video)
Key Glock - Everyday (Official Video)
2 سنوات قبل
Glock Season iTunes: itunes.apple.com/us/album/glock-season/id1248113612?uo=4&at=1001l3Iq&ct=888915403402&app=itunes Spotify: open.spotify.com/album/2kb0RKXJia7VncmOc06wtF Music video by Key Glock performing Everyday. 2017 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/gYYgyR #KeyGlock #Everyday #Vevo
X SHAHRUH X
X SHAHRUH X - 6 ساعات قبل
My Bro
Larry Drake
Larry Drake - 6 ساعات قبل
Mane hard as hell
Muma Valz
Muma Valz - 7 ساعات قبل
He has mastered his craft..and now he spitting straight fire 🔥
Carlitoss
Carlitoss - 7 ساعات قبل
Low key look like 21 savage 🤔
EASTA KING
EASTA KING - 7 ساعات قبل
🔥🔥🔑🔑🔫🔫
EASTA KING
EASTA KING - 7 ساعات قبل
Glysoop aka the 🐐
Nicholas Alvarado
Nicholas Alvarado - 7 ساعات قبل
Hard fasho
Wally Wu
Wally Wu - 7 ساعات قبل
I don't understand why all these cats with all this money could just put the shit in a damn debit card" just stupid!
anthony dillard
anthony dillard - 7 ساعات قبل
Hella bass
Javon Battle
Javon Battle - 7 ساعات قبل
This is 🔥🔥🔥🔥🔥 too no cap armind.info/fydyw/e8ismpOhymqEh6s.html
chuy maserati
chuy maserati - 8 ساعات قبل
This nigga way harder den da baby! On god
Cheese Please
Cheese Please - 8 ساعات قبل
🔥🔥🔥,803
Ricki Bobbi
Ricki Bobbi - 8 ساعات قبل
Key Glock is funnnkneee 🤣🤣🤣👌🏾
Antoino Dixon
Antoino Dixon - 8 ساعات قبل
Yea
Leo Gonzalez
Leo Gonzalez - 8 ساعات قبل
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 PR mutha fuckin E🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Jordan Love
Jordan Love - 9 ساعات قبل
Was that mike Epps
Daniel Louis charles
Daniel Louis charles - 9 ساعات قبل
Call me Mr Glock🙏
thomas chambliss
thomas chambliss - 9 ساعات قبل
It's a no for me no originality sounds like Young Dolph little brother energy is lacking as well
Brandon Rodriguez
Brandon Rodriguez - 9 ساعات قبل
Remix con el Lil pump
Jonathan Pineda
Jonathan Pineda - 9 ساعات قبل
2020 gotta be glock year forsure
Brandon Burnside
Brandon Burnside - 9 ساعات قبل
Key Glock hard as fuck
MusicCharts TV
MusicCharts TV - 10 ساعات قبل
🔥 Key Glock - Mr. Glock 🔥 *LYRICS+VIDEO* : myvotez.de/lyrics/key-glock-mr-glock/ 🔥 HOT 100 SONGS OF THE DAY: myvotez.de/hot-100/ ❤️ *8.800 LYRICS+VIDEOS*
Wxlfgang
Wxlfgang - 10 ساعات قبل
Someone give key glock the academy award already
Abdiaziz Farah
Abdiaziz Farah - 10 ساعات قبل
Shhh ay be quiet your life is a disguise. You rap nothing but lies 💯
Montalvo Monteka
Montalvo Monteka - 10 ساعات قبل
Key Glock is the future of this Real Rap Trap shit
Christian 781
Christian 781 - 10 ساعات قبل
Its ok i gues
James Williams
James Williams - 10 ساعات قبل
The Ja Morant of the rap game---#memphisshit
FaygoGaming
FaygoGaming - 10 ساعات قبل
Who watch till the end "Look out , Look at they face ☹️"
Cru
Cru - 10 ساعات قبل
Key my guy fwm check this out armind.info/fydyw/aceFlauWy4Rjp6M.html
Vante Ellison
Vante Ellison - 10 ساعات قبل
The End Was Fucking Dope.💯🐐
D Stress
D Stress - 11 ساعات قبل
😤😤😤💯
Rollakk Royal
Rollakk Royal - 11 ساعات قبل
armind.info/fydyw/qtRol6qn0KV8o3A.html
Jimmie Sosa
Jimmie Sosa - 11 ساعات قبل
Glock grew on me... shout out to his grind..🤝🏾💯🔥🔥🔥
Ar Folks
Ar Folks - 11 ساعات قبل
Everybody that like this song gone blow in they on way💯💪🏾.
NoChill Tracks
NoChill Tracks - 11 ساعات قبل
Let Them Hating, They Wont Change For The Next #Decade
vic kennedy
vic kennedy - 11 ساعات قبل
🤕
Icey X
Icey X - 11 ساعات قبل
Glock better than Dolph
Jordan Tyrese
Jordan Tyrese - 11 ساعات قبل
🐐. Faxxxxx
robron fro
robron fro - 11 ساعات قبل
Too hard
CEO COTEBOI
CEO COTEBOI - 11 ساعات قبل
Glock really mad 💯 🔥
The Life Of Alexis
The Life Of Alexis - 12 ساعات قبل
THIS SUNDAY I WILL BE CASHAPP (giving away) 50$ to a random person in my subscribers... so please go subscribe to my channel & follow my journey 💜🤰🏽. And get a chance to win 50$. m.armind.info
Elijah Grass
Elijah Grass - 12 ساعات قبل
Knew dis shit was gona blow om
Gregory St Elmire
Gregory St Elmire - 12 ساعات قبل
Do you thing Glock!!! The Future!!!
5iveTimeEnt
5iveTimeEnt - 12 ساعات قبل
DMV armind.info/fydyw/fLqhr8J2t7KVkn0.html
Bernard Jemison
Bernard Jemison - 12 ساعات قبل
Glock got swagger. His rapping skills has changed dramatically. He's getting better.
Crystallynn Nicodemus
Crystallynn Nicodemus - 12 ساعات قبل
I can have no love within non of you ok got that
Crystallynn Nicodemus
Crystallynn Nicodemus - 12 ساعات قبل
The city wind not Loyd I like gays that is a palyares not no Loyd that that at
Stack Party TV
Stack Party TV - 12 ساعات قبل
I fuck with key glock i can see he actually putting in effort and keeping it real💯 my nigga building a career keep keep my G on God....
Sean Jones
Sean Jones - 12 ساعات قبل
Sledgerin?
Jay LocZ Reality ShowZ
Jay LocZ Reality ShowZ - 12 ساعات قبل
armind.info/fydyw/oNqXp6aXrX1je3k.html 💻No Engineer‼️🥁No Producer‼️📹No Cam Crew‼️💪🏾 #SelfMade #Independent #ARmindr #SoleCustodyDaddy
South
South - 12 ساعات قبل
👍
StreetMoneyWorldWide
StreetMoneyWorldWide - 13 ساعات قبل
I aint worried bout no beef cause ima cash cow best line to hard
Da Do
Da Do - 13 ساعات قبل
Maaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeen I ain’t goooonnne lieeeeeeee
devin reed
devin reed - 13 ساعات قبل
If I see a key glocc song I roll a Dutch den put on my headphones 🔥🔥🔥🔥
Dirt McGert313
Dirt McGert313 - 13 ساعات قبل
🔥🔥🔥
Infiniti G35
Infiniti G35 - 13 ساعات قبل
He raps just like young dolph
CJ B
CJ B - 13 ساعات قبل
These beats been smacking lately keep it up
Farentino Hicks
Farentino Hicks - 13 ساعات قبل
KeyGLock
Tamia Washington
Tamia Washington - 13 ساعات قبل
Yes they got me fuck up this go
Tejpal Singh
Tejpal Singh - 13 ساعات قبل
this got that nice old skl vibe to it
Gwalla Dolla
Gwalla Dolla - 13 ساعات قبل
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Sir Yogi Beats
Sir Yogi Beats - 13 ساعات قبل
Paper route empire was low key af and now they blowing up, stttoooopppiiiddddd
DAynaee Vance
DAynaee Vance - 13 ساعات قبل
this shhhh fye asl
Reaction Therapy
Reaction Therapy - 13 ساعات قبل
This song really 🔥 af!! Too much hype!!
John Ray
John Ray - 13 ساعات قبل
This Nigga hard just like the rest 😂😂😂😂
Brittany Mone' Truitt
Brittany Mone' Truitt - 14 ساعات قبل
Bae 🥰😘🤞❤️
Sonic Tiger TV
Sonic Tiger TV - 14 ساعات قبل
🔥🔥😎
juando 412
juando 412 - 14 ساعات قبل
3:31 that transition is too clean
Talmadge Beats
Talmadge Beats - 14 ساعات قبل
hahaha
ScumbagKratos
ScumbagKratos - 14 ساعات قبل
He bout to drop another stupid fire album, watch. Calling it now cause this shit slap
jermaine jones
jermaine jones - 14 ساعات قبل
Glock up next 💯💪🔥
Yeah_ Sean
Yeah_ Sean - 14 ساعات قبل
Glock bring back that old Memphis vibe bruh that’s why he fire GLIZZOCK 🔥🔥
BMKR TIGH THE LACE UP
BMKR TIGH THE LACE UP - 14 ساعات قبل
Producer:They or their? Nigga:They
Grafek Tdk
Grafek Tdk - 15 ساعات قبل
Favorite rapper of 2020 already
Street money Worldwide
Street money Worldwide - 15 ساعات قبل
I be getting bag💰after💰after💰💥🔥
Big Duce
Big Duce - 15 ساعات قبل
💯💪💪💪💪💪💪💯💯💯💯 It's Glock!!!!! Aka Young Juicy J!!!
Own
Own - 15 ساعات قبل
wtf this in my recommended
Brandon Rogers
Brandon Rogers - 15 ساعات قبل
🔥🔥🔥
Shamar Smith
Shamar Smith - 15 ساعات قبل
If that aint that juicy j 3 6 mafia Memphis sound man dope shit
J C
J C - 15 ساعات قبل
Oh shittttt 🔥🔥🔥⚠️
Angel Martinez
Angel Martinez - 15 ساعات قبل
Wow.
tony Montana
tony Montana - 15 ساعات قبل
Dmn Key why you stealin Dolphs yea yea Adlibs
Jose Leija
Jose Leija - 15 ساعات قبل
distrokid.com/hyperfollow/younglayz/double-trouble-2 Go check out the new heat!!
Cheese Please
Cheese Please - 15 ساعات قبل
🔥🔥🔥,803
Steve - O
Steve - O - 15 ساعات قبل
guns with no sights on em lmao
Jake Grate
Jake Grate - 15 ساعات قبل
Who else noticed the gun Glizzock had was just a BB gun @3:50
Ralph Sanchez
Ralph Sanchez - 15 ساعات قبل
Project pat flow south Memphis bihh
Aubrey Wine
Aubrey Wine - 15 ساعات قبل
MAFIA💪💪💪
sneaker headz
sneaker headz - 15 ساعات قبل
Glock better than dolph🤷🏽‍♂️
Riley
Riley - 15 ساعات قبل
Can you put “wyd” on spotify?
YG Bang
YG Bang - 15 ساعات قبل
This some gas 🙌🏾
the russell family
the russell family - 16 ساعات قبل
Key dropping bombs
daekin moud
daekin moud - 16 ساعات قبل
THE BEAT FIRES, GO GLOCK💯✔
alex maccombe
alex maccombe - 16 ساعات قبل
Stupid hard🔥🔥🔥🔥
jason trar
jason trar - 16 ساعات قبل
ayyyyyyyyyyyy
Treasure Diamond
Treasure Diamond - 16 ساعات قبل
Cleaborn homes checking in 3rdward south memphoooo
Jean Dechoudens
Jean Dechoudens - 16 ساعات قبل
💯💥🔥🔥
Blake Lawson
Blake Lawson - 16 ساعات قبل
Pays 10k for an O. Lmao
chrismoke
chrismoke - 16 ساعات قبل
Propeller beanies that hot shit this year yuh
Willie Myers
Willie Myers - 16 ساعات قبل
I just wanna get in my whip and drive to this song with no destination